Alimentació gurmet i tendències alimentàries al Regne Unit