Alta demanda de principis actius per a la gran producció local de fàrmacs