Auge de la demanda d'equipament turístic a Montenegro