Augment de la demanda de materials i envasos sostenibles