Autoparts: necessitat de complementar la producció local