Demanda àmplia: equips mèdics, fàrmacs, serveis i infraestructures