Demanda de fàrmacs, dispositius innovadors i digitalització de serveis