El consumidor valora molt els productes d'importació provinents d'Europa