El sector privat de la salut importa tecnologia punta