Es requereix la "vacuna" per millorar la productivitat local