Expansió, millora i digitalització de les infraestructures de transport