Expectatives de grans inversions al sector de l'aigua