Ghana impulsa les infraestructures urbanes i la mobilitat intel·ligent