Innovacions i tecnologies per augmentar l'auto dependència alimentària