La construcció genera demanda de maquinària, equips, materials i acabats