Maquinària, tecnologia i productes intermedis per al sector tèxtil