Mercat energètic canadenc: tecnologies netes i sostenibilitat