Processos digitals d'automoció, bateries i subcontractació industrial