Productes químics i plàstics: creixement de la quota de mercat europea