ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Oportunitats de negoci al Perú per l'empresa catalana

Informes país

Horacio Babini, director del Centre de Promoció de Negocis d'ACCIÓ a Buenos Aires i la Comunitat Andina, presenta les principals oportunitats de negoci al Perú, un país amb una estabilitat macroeconòmica envejable i les perspectives de creixement més importants de Sud-Amèrica gràcies a la demanda interna, uns recursos naturals únics i unes grans inversions en infraestructures.

Recupera la sessió en aquest enllaç

Les oportunitats més importants les trobem en els serveis, equipaments i maquinària per a l'explotació agrària, la pesca, la fabricació tèxtil, o la mineria, en el sector energètic, petroquímic i gasístic, en els serveis d'outsourcing, en la construcció de vivenda i en les infraestructures.

Perú, el líder silenciós de Sud-amèrica

El Perú és un país amb una gran diversitat cultural i geogràfica, amb una gran concentració de població a les grans ciutats, especialment a Lima.
Després de dues dècades molt negatives, la primera dècada del segle XXI porta un PIB acumulat del 73%, el primer de sudamèrica. Pel 2015, Perú serà el país amb més creixement de la regió (un 6%). La inversió privada és molt important (gran confiança del sector privat), i és un dels Paísos que més inversió estrangera per habitant rep. En % de PIB, és el segon per darrera de Xile.
La balança comercial és positiva, la inflació està molt controlada, l’endeutament és un dels és baixos de la regió, i les reserves de divises pugen cada any donant solidesa a la seva moneda. Per altra banda, l’estructura aranzelària molt baixa i poc dispersa. Perú té tractats de lliure comerç amb l’APEC (Àsia), NAFTA (Amèrica), i amb la Unió Europea.
Un dels reptes de l’actual govern és que el creixement econòmic es converteixi en millora social, tot i que la demanda interna està creixent moltíssim ja que més d’un 50% de la gent peruana es considera classe mitjana.

Hi ha oportunitats en equipaments per a l’explotació agrària, la pesca, la fabricació tèxtil, o la mineria.
En quant a sector més pesats, el sector energètic té un enorme potencial i el país té encara importants necessitats de generació i distribució d’energia. També hi ha importants inversions previstes en el sector petroquímic i gasístic.El sector immobiliari també és molt dinàmic, amb una demanda enorme de vivenda al país, especialment en zones rurals. Finalment, el govern té previst millorar les infraestructures en xarxa viària, ferroviària, portuària, aeroportuària i hidroviària. El pla estratègic 2011-2016 s’hi concentren inversions en carreteres, ponts, el metro de Lima i la xarxa de fibra òptica.
Adicionalment, el Perú ofereix interessants avantatges per instalar serveis d’outsourcing com ‘contact centers’ en español (per Europa i Amèrica).