• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Oportunitats de negoci a Cuba

Informes país

Cuba ofereix oportunitats de negoci globals en sectors com la maquinària i els béns d'equip, i el turisme i l'oci. Els principals països proveïdors de Cuba son la Xina (13,4% de les importacions), l'Estat espanyol (7,7%) i Alemanya (5,7%)
Oportunitats de negoci a Cuba

Catalunya exporta principalment a Cuba maquinària (18%), plàstics (9,1%) i matèries colorants (7,4%). Les exportacions catalanes a Cuba representen el 27,9% de les exportacions de l'Estat espanyol al territori.

Les empreses catalanes tenen oportunitats de negoci destacades en dos àmbits:

1. Maquinària i béns d'equip: El Ministeri d'Indústries Alimentàries, mitjançant la Cartera d'Oportunitats d'inversió, presenta una estratègia d'importacions de productes alimentaris combinada amb l'establiment de projectes industrials d'elaboració d'aliments processats. Hi ha oportunitats per a línies industrials i béns d'equip per a l'elaboració de productes, escorxat, processat i envasat industrial de cultius (cítrics, plàtan etc.) i producció agropecuària (productes derivats del porc, producció bovina-productes làctics, producció avícola i derivats de l'ou).

2. Turisme, cultura i oci: Les polítiques de foment de la iniciativa microempresarial que ofereixen serveis turístics, juntament amb la necessitat d'oferir serveis de restauració per al creixent nombre de turistes que rep l'illa, estan desenvolupant un sector restaurador. Aquest sector requereix de tot tipus d'equipament i subministres per al canal restaurador-horeca. Es necessiten models de gestió per al sector horeca (hosteleria i restauració) i capacitació per a la valorització del patrimoni històric i cultural (Ciutat Vella de l'Havana).