ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

El transport multimodal al Corredor Mediterrani

Presentacions i altres materials

Aquest estudi, el quart dels Papers de l’Observatori per la Indústria, defineix una proposta d’estratègia per integrar el tren a la cadena de transport i potenciar la coordinació dels agents multimodals a Catalunya.

El transport multimodal al Corredor Mediterrani

Els Papers de l’Observatori per la Indústria recullen l’anàlisi, propostes i recomanacions en els seus diferents àmbits fruit del Pacte Nacional d’Indústria. La quarta entrega, Potenciació del transport multimodal al Corredor Mediterrani des de la implementació de models multiclient i multiproducte eficients (document .PDF) (CENIT – Centre d’Innovació del Transport, 2018), defineix una proposta d’estratègia per integrar el tren a la cadena de transport de les mercaderies que surten o passen per Catalunya.

A Europa la figura de l’operador multimodal s’estén amb força, però a Espanya encara és una figura escassa. El tradicional transport per carretera no acaba d’integrar el tren en la cadena per la manca de serveis ferroviaris, les dificultats per cobrir el retorn i per la manca de coneixement i confiança en aquest mitjà.

En un espai com el del Corredor Mediterrani, amb alta demanda potencial, és crític la creació d’autopistes ferroviàries que ofereixin serveis regulars amb freqüències de més d’un tren al dia per sentit. De fet, es tracta d’un potencial amb perill de desaprofitar-se si no adquireix un model competitiu d’explotació amb els requeriments d’interoperabilitat definits a escala europea.

Per conèixer el context actual del transport multimodal a Catalunya, Espanya i Europa, les seves necessitats i la proposta específica per a la xarxa catalana, llegeix l’estudi Potenciació del transport multimodal al Corredor Mediterrani des de la implementació de models multiclient i multiproducte eficients (document .PDF).