Innovació, internacionalització, captació de talent i sostenibilitat per a la indústria catalana