ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Projectes i licitacions d'infraestructures i construcció a l'Amèrica Llatina

Presentacions i altres materials

Aquestes material inclou les presentacions que descriuen, per una banda, les principals claus per poder desenvolupar un projecte així com les fonts d'informació principal o els organismes que els financen, i per l'altra les oportunitats per a les empreses catalanes que presenta el sector infraestructures a Amèrica Llatina.

Idees Força

Liderats pel creixement econòmic del mercat brasiler (7,5%), els països de la zona gaudeixen d’unes taxes de creixement superiors al 5% i una més que considerable previsió d’inversió en: habitatge social, carreteres, hospitals, centres penitenciaris, etc., en els propers 10 anys.

Existeixen diferents organismes multilaterals que financen projectes a Amèrica Llatina, com el Banc Interamericà de Desenvolupament, el Banc Mundial, les agències de Nacions Unides, o la Comunitat Andina de Foment, etc en el sector de les infraestructures i medi ambient.

Per tal d’aconseguir projectes caldrà anar de la mà d’un soci local ben implantat en el mercat i amb experiència prèvia en adjudicacions a qui els productes, serveis i know-how de l’empresa catalana aporti un valor afegit.

Existeixen diferents fonts d’informació tant a nivell nacional/local com a nivell dels organismes internacionals on les empreses poden identificar aquestes oportunitats.

És important que les empreses coneguin i sàpiguen utilitzar correctament les fonts d’informació per accedir a les oportunitats de negoci.