7 ‘quick notes’ per entendre l’ecosistema de ciències de la vida