ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a nuclis R+D

Entitat ACCIÓ - Agència per a la competitivitat de l'empresa

Subvencions a projectes d'R+D liderats per una empresa catalana, que tinguin com a objecte el progrés de la tecnologia

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 06/06/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Els Nuclis d'R+D tecnològics són subvencions de fins a 250.000 euros per donar suport a projectes de recerca i desenvolupament amb l’objectiu d’ajudar a les empreses a desenvolupar nous productes, processos o serveis d’alt risc tecnològic.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts:

  • Les empreses que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim dos anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut. Com a data de constitució de l'empresa, es considerarà la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil o registre anàleg.
  • Els desenvolupadors de tecnologia que tinguin una acreditació vigent TECNIO de conformitat amb la Resolució EMC/3304/2019, de 29 de novembre (DOGC núm. 8019 de 9.12.2019), que apareixen a la pàgina web d'ACCIÓ.

Quantia

  • En cap cas es concedirà un ajut d'un import superior a 250.000 euros per projecte.
  • L'ajut màxim que es concedirà als desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO no serà superior a 100.000 euros.

Pressupost

La quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts és de 6.500.000,00 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores del 12 d'abril de 2023 fins a les 14:00 hores del dia 6 de juny de 2023.

Més informació

Bases reguladores (document .PDF)

Presentació del Programa 2023

Enllaç al tràmit

Fitxa informativa

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8892 Data 11.04.2023