ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa d'ajuts a inversions empresarial d'alt impacte (Segona convocatòria)

21774 - Programa d'Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte (Segona Convocatòria) Departament d'Empresa i Coneixement accio

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, amb projectes d’inversió dels següents tipus:

a) Projectes de creació d’ocupació dels següents tipus:

  • Centres de serveis en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, entesos, en el marc d’aquest programa d’ajuts, com a centres de desenvolupament de software, centres d’anàlisi de dades (“Data analítics”) o centres de desenvolupament de videojocs.
  • Centres de decisió d’àmbit supraregional, entesos com a centres que tinguin capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia de l’empresa o grup d’empreses a nivell supraregional.
  • Projectes Industrials, entesos com a projectes amb activitats de producció de béns mitjançant l’assemblatge o la transformació de matèries primes o de serveis a la indústria.
  • Centres Logístics, entesos com a centres amb activitats de distribució. També aquells centres que addicionalment puguin desenvolupar tasques de manipulació i les fases finals d’acabament de producte.

b) Projectes d’inversió empresarial en actius fixes, que incorporin una nova activitat

c) Projectes de creació d’ocupació i d’inversió empresarial en actius fixos amb les característiques que s’han definit en els apartats a) i b) anteriors.

d) Projectes de creació de centres de R+D+i o ampliació de centres ja existents a Catalunya.

e) Projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs de creditors. L’adquisició s’ha d’haver realitzat entre l’1/1/2014 i la data de tancament de la convocatòria.

f) Projectes estratègics per l’economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l’activitat de les empreses ja presents.

g) Projectes estratègics per a l’economia catalana vinculats a Indústria 4.0, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l’activitat de les empreses ja presents. 

Llegiu-ne més

Termini de sol·licitud: 2 d'octubre de 2019 a les 14:00

Què necessiteu fer?

Data actualització  10.07.2019