ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La UE amplia l’exempció d'aranzels i d'IVA per a productes que lluiten contra la COVID-19

Alertes de comerç internacional

La Comissió Europea ha comunicat la Decisió (UE) 2021/2313 de prorrogar, a partir de l'1 de gener del 2022 fins el 30 de juny del 2022, la franquícia de drets aranzelaris i l'exempció de l'IVA a les importacions de les mercaderies que s’utilitzin per combatre la COVID-19, i que es destinin a lliurar-les o a distribuir-les de forma gratuïta a les persones afectades o en situació de risc.

Alerta de comerç internacional

Alerta de comerç internacional

Fins el 30 de juny del 2022, s'admetrà l’exempció de pagament de drets d'importació i/o de reducció de l’IVA a les mercaderies que reuneixin alguna de les condicions següents:

  • S'admetrà amb franquícia el pagament dels drets aranzelaris i amb exempció de l'IVA a les importacions de les mercaderies que s'emprin per combatre la COVID-19 i que es destinin a la distribució gratuïta per a persones afectades, en situació de risc o que participin en la lluita contra el brot de la malaltia.
  • S'ajorna l'aplicació del tipus 0% d'IVA, segons el Reial Decret Llei 17/2021, a les importacions de béns per combatre la COVID-19 als destinataris que siguin entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social.
  • Pròrroga de l'aplicació del tipus 4% d'IVA a les importacions de mascaretes quirúrgiques d'un sol ús.

Enllaços d’interès

Nota: Totes les dades tenen finalitat informativa. L'empresa és manté com l'única responsable per l'ús de la informació i els resultats de la mateixa. És obligació de l'empresa verificar la informació abans d'utilitzar-la. ACCIÓ no es fa responsable de cap dany causat per l’ús de la informació.