Implicacions de la nova llei de residus per al sector tèxtil de França