Com accedir a mercats d'alimentació madurs sent una pime? El cas de França i Anglaterra