ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Els fluxos de capital: noves fonts i destinacions

Articles i altres publicacions

Analitza l'evolució global dels fluxos de capital al llarg dels últims 25 anys i identifica els nous inversors mundials, com la Unió Europea o els països emergents, gràcies a la pujada dels preus del petroli.

Les perspectives apunten que cada vegada tindran jugaran un paper més important en l'economia mundial.

L’evolució global dels fluxos de capital al llarg dels últims 25 anys, presenten una marcada tendència ascendent.

A partir dels noranta, els moviments mundials es van accelerar de manera molt pronunciada tret de dos moments que van coincidir amb la crisi asiàtica de 1997 i els atemptats de l’11-S. Això reflecteix la volatilitat del capital i el replegament cap els propis mercats domèstics en situacions de forta inestabilitat internacional.

L’eurozona s’ha convertit en el principal inversor mundial però per països, els EUA encara es mantenen com el que té més actius estrangers. Destaca, però, l’aparició de nous països inversors mundials. Es refereix economies emergents com la Xina, als països del Sudest asiàtic i als països exportadors de petroli, com Rússia, Kuwait, Qatar, etc. Alguns d’aquests països han passat de ser deficitaris a tenir superàvits gràcies a les exportacions i l’alça dels preus energètics i de les matèries primeres.

Explica que l’aparició d’aquest nou poder financer emergent preocupa als països avançats i pot fer aflorar reaccions proteccionistes tot i que l’FMI ho vol evitar. El canvi de paradigma i la liberalització dels moviments de capital han modificat l’orientació dels fluxos de capital (han augmentat les inversions directes i en cartera en detriment dels préstecs i els dipòsits).