ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

L'Índia, intensificació de la indústria i les infraestructures

Articles i altres publicacions

Aquest informe presenta diferents oportunitats de negoci a l'Índia, un país que ha passat del boom del sector serveis a l'obligada expansió de la indústria i les infraestructures. Altres sectors interessants econòmicament són l'automobilístic (pels vehicles low cost), el de la construcció (infraestructures, residencial i comercial), el de les TIC i el farmacèutic (com a plataforma d'outsourcing de la recerca bàsica i proves clíniques).

L'Índia, intensificació de la indústria i les infraestructures

L'Índia, intensificació de la indústria i les infraestructures

L’Índia és un dels països amb les perspectives d’expansió econòmica més elevades, amb un ritme de creixement mitjà anual pels propers quinze anys superior al 5%. Calcula que la renda per càpita augmentarà quasi un 4% de mitjana anual fins el 2020. A més a més, serà un dels països amb l’índex de població més jove. A més, la liberalització econòmica i l’obertura exterior continuarà avançant en el futur.

Pel que fa a les barreres empresarials, explica que les tarifes aranzelàries continuen sent elevades respecte les d’altres països aisàtics, per bé que han disminuït. El govern també impulsa polítiques d’obertura a la inversió estrangera i millora el sistema legal i la legislació mercantil.

Destaca el pes creixent que està adquirint el sector serveis (ja suposa el 55% del PIB en valor afegit) enfront de la indústria (26%). El més rellevant, afegeix, és la qualitat de la mà d’obra en cadascun dels sectors, cada vegada hi ha més treballadors qualificats. Això sumat a la creixent especialització en serveis TIC fa que alguns experts parlin ja de la transformació de l’Índia: del working power al brain power.

Senyala l’interès que presenten determinats sectors com l’automobilístic, que encara és relativament petita a l’Índia i augura un boom en el sector, especialment en el segment de low cost (afavorit pel gran potencial del mercat domèstic, el ràpid creixement de la classe mitjana, etc.) Identifica altres oportunitats de negoci internacional en el sector farmacèutic, el de la construcció i el de les TIC, entre d’altres.