L'Índia, intensificació de la indústria i les infraestructures