ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2015

Articles i altres publicacions

L'informe posa de manifest que, si el 2014 va ser l'any en què la indústria catalana va començar a créixer, el 2015 es va accelerar. Ho demostra l'evolució positiva de la majoria d'indicadors econòmics com el clima industrial, la inversió, la producció i les exportacions.

A nivell d'ocupació industrial destaquen els resultats favorables que evidencia l'informe anual, duplicant les xifres (4,3%), assolint la taxa més alta de l'última dècada i situant-se molt per sobre de la zona euro (0,4%).

Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2015

Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2015

Principals conclusions

  • L’augment de l’activitat industrial ha estat el més alt dels darrers 5 anys, amb un increment del VAB industrial d’un 2,7%, un punt per sobre del de la zona euro (1,8%)
  • L’índex de producció industrial ha crescut un 2,6% el darrer any, el nivell més alt en cinc anys
  • També ha crescut la confiança dels empresaris mesurada en l’indicador de clima industrial, gairebé cinc punts superior a la de l’any anterior i la més alta dels darrers vuit anys
  • La inversió industrial ha augmentat un 12,2%, el creixement més accentuat en 15 anys. Ha afectat tant a grans empreses (18,6%) com a pimes (7,1%)
  • La inversió estrangera a la indústria ha crescut un 51,4%, representant un 26,9% del total d’inversions i un 22,9% de les inversions estrangeres industrials a l’Estat espanyol
  • L’índex de preus industrials ha experimentat una caiguda mitjana del -2,7%. Han estat els preus de l’energia els que han arrossegat el conjunt a la baixa
  • L’increment de l’ocupació industrial (4,3%) ha ajudat a reduir l’atur industrial en un 15,2%, la millor dada des del 1999 i superior a la de l’Estat espanyol (13,3%)
  • Les exportacions han crescut un 6,1%, sobretot en el grup de contingut tecnològic alt de les màquines d’oficina, instruments de precisió i òptica (27,2%). Per zones, destaca l’augment d’exportacions a Amèrica del Nord (20,6%), afavorides pel canvi de divisa favorable a l’euro

Presentacions