La indústria bio com a potencial substitut del petroli