ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Mercats internacionals prioritaris

Articles i altres publicacions

Europa de l'Est, Xina, Índia o Brasil són mercats emergents que estan oferint grans oportunitats de negoci.

Però això no vol dir que no es puguin buscar altres països per a fer-hi inversions. No s’ha de tenir por a mirar enfora, l’únic que cal és focalitzar en el mercat escollit i dedicar-se a conèixer-lo.

Cada empresa o sector ha de veure quines regions del globus es presenten les millors oportunitats de negoci per al seu tipus d’activitat i on hi poden trobar el millor potencial de creixement. Així, l’Europa de l’Est està servint per deslocalitzar processos productius, però alhora aquests països són competidors per als fabricants de productes genèrics, per exemple. Per tant, en la recerca d’oportunitats de negoci, la innovació i la relació amb el client, que van més enllà de l’optimització dels costos de mà d’obra, han de ser prioritàries.

Les aliances en els països de destí són un factor clau per a l’èxit, per aquest motiu es pot comptar amb administracions públiques, organitzacions civils, agències internacionals, socis nacionals o locals per obtenir el suport necessari.