ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Oportunitats de negoci d'agricultura i indústria agrària a Sud-àfrica

Articles i altres publicacions

Sud-Àfrica és un país amb un gran potencial econòmic i amb importants oportunitats en el terreny de l'agricultura, el tractament i l'aprofitament de l'aigua i la tecnologia i maquinària per a l'alimentació.

Oportunitats de negoci d'Agricultura i Indústria Agrària a Sud-àfrica

Amb una superfície de 1.221.050 km², equivalent a una vuitena part dels Estats Units o a Alemanya, França, Itàlia, Bèlgica i Holanda junts, Sud-àfrica és el 25è país més gran del món. Dins del seu territori hi trobem diverses regions climàtiques que van des del clima mediterrani (al sud-oest), subtropical (al nord-est) o desèrtic (al nord-oest).

Tot i que un 12% de la superfície de Sud-àfrica es pot destinar a l'agricultura, només un 3% es consideren terres fèrtils. La principal limitació de l'agricultura és la disponibilitat d'aigua, ja que les pluges són irregulars i aquest fet obliga a destinar un 60% de l'aigua del país a l'agricultura. Només un 1,5% de la terra és de regadiu, però aquesta produeix un 80% del total.

Sud-àfrica té una agroindústria dual. D'una banda, hi trobem granges comercials de producció intensiva, ben desenvolupades i que disposen de l'última tecnologia, i, de l'altra, explotacions de subsistència molt menys mecanitzades. Dels 35.000 agricultors comercials del país només 3.000 són responsables del 80% de la producció total.

L'agricultura contribueix en un 2% del PIB (4.000 milions d'euros), una xifra que ha anat baixant al llarg dels anys mentre que augmenta el pes dels sectors secundari i terciari. La despesa agrícola al país és de 8.450 milions d'euros i els ingressos que genera són 10.650 milions d'euros. Aquest sector dóna feina a 638.000 persones (Statistics SA, 2012). A més, dins del "New Growth Path", el Govern planeja crear nous llocs de treball en el sector agrícola, especialment a través de programes de promoció de petites i mitjanes granges comercials.

L'agricultura i la indústria agrària són sectors estratègics per al govern de Sud-àfrica. Al juny de 2014, el president Jacob Zuma va anunciar que el sector és un motor clau de la creació de llocs de treball i preveu que donarà feina a un milió de persones d'aquí a 16 anys. El Govern donarà suport als petits i mitjans grangers proveint-los amb tecnologia, infraestructures i suport financer.

La indústria manufacturera vinculada a l'agricultura té un pes molt important en l'economia sud-africana. És la tercera indústria més important, per darrere dels sectors químic i del metall. Aquesta inclou la pesca, el processament de fibres naturals com el cotó o el cànem i la producció de vins i pells. El sector de processament d'aliments és el sector industrial que dóna feina a més persones, amb 171.000 llocs de treball.

Sud-àfrica gaudeix d'autosuficiència alimentària i exporta part de la seva producció. Els principals productes agrícoles que el país ven a l'exterior són cereals (blat i blat de moro), fruites (pomes, peres, préssecs, albercocs, alvocats, pomelos, mandarines, prunes i raïm), hortalisses, patates, pipes de gira-sol, carn i ous.

Les condicions climàtiques de Sud-àfrica, especialment de la província de Cap Occidental, fan que es produeixi el millor vi del continent africà, de tan bona qualitat com el d'Europa, Estats Units o Austràlia. Per aquest motiu, Sud-àfrica és un dels principals exportadors de vi mundials.

Oportunitat de mercat en sistemes de reg, canalització i tractament de l'aigua

En primer lloc, Sud-àfrica presenta una oportunitat de negoci per a empreses que ofereixin sistemes de canalització de l'aigua, sistemes d'irrigació i sistemes de tractament de l'aigua a causa de l'escassetat i de la disponibilitat irregular d'aquest bé. Alguns productes amb alta demanda a Sud-àfrica són vàlvules de PVC i polietilè, mànegues, canonades i estacions de bombament. També hi ha demanda de sistemes de reg gota a gota, aspersors i difusors.

El Departament d'Indústria i Comerç de Sud-àfrica va aprovar el 2013 una normativa que obliga les empreses públiques a comprar vàlvules que tinguin almenys un 80% dels components fabricats a Sud-àfrica, per tal de rellançar la producció local. D'altra banda, empreses importadores consultades asseguren que aquesta normativa encara no els afecta. Actualment, els drets de duana per importar vàlvules a Sud-àfrica van des del 0 al 14% del valor de la mercaderia (ad valorem) segons el tipus de vàlvula.

Les empreses interessades a exportar aquests productes poden obtenir una certificació del South African Irrigation Institute (SABI). Aquesta organització atorga un segell de qualitat reconegut a tot Sud-àfrica als productes que compleixen amb els seus estàndards, garantint a les empreses una millor imatge de cara als clients. També els serà molt beneficiós obtenir el certificat del South African Bureau of Standards (SABS), que els permetrà vendre els seus productes a les empreses públiques o obtenir contractes públics.

Oportunitat en maquinària agrícola

En segon lloc, hi ha una oportunitat de negoci per empreses fabricants de maquinària agrícola. L'estudi "World Agriculture Equipment 2014", publicat per The Freedonia Group, preveu que la demanda d'aquests productes augmenti en un 7,8% a la regió d'Àfrica i Orient Mitjà durant els propers 4 anys.

Segons dades de la South African Agricultural Machinery Association, cada mes es venen a Sud-àfrica uns 600 tractors i 30 recol·lectores. D'altra banda, segons Wynn Dedwith, president de l'associació, la demanada més important es concentra en maquinària agrícola lleugera. Aquestes màquines no paguen drets de duanes, excepte aquelles que són autotransportables, que paguen entre un 15 i un 30% del CIF. En aquest cas, les màquines també necessiten homologació vehicular.

Oportunitat en maquinària per a l'agroindústria

Una tercera oportunitat de negoci està en el sector de l'agroindústria, concretament per a empreses que puguin oferir maquinària i serveis per als processos de selecció de qualitat, classificació per mida, empaquetatge, embalatge i emmagatzematge de productes agrícoles, especialment fruites. Sud-àfrica és el segon major exportador de cítrics del món, amb 2,5 milions de tones de fruita per valor de 12 bilions de rands (uns 911 milions d'euros) a l'any.

Sud-àfrica no aplica cap aranzel a les empreses per importar maquinària per a l'agroindústria. Això té a veure amb el pla del Govern i del Departament de Ciència i Tecnologia de millorar l'eficiència dels processos posteriors a la collita per tal de fer créixer les exportacions de fruites i vegetals.

Oportunitat en fruites i vegetals

Finalment, hi ha una oportunitat de negoci per a empreses exportadores d'olis vegetals, productes derivats del cafè, llegums i productes peribles com peixos i crustacis, fruites de pinyol i raïm. Durant els últims dos anys, els productes agroalimentaris han passat de representar un 4% a un 15% del total de les exportacions espanyoles a Sud-àfrica. Com que Sud-àfrica es troba a l'hemisferi contrari que Catalunya, hi ha una oportunitat d'exportar productes agrícoles durant la temporada que ells no els poden produir. Per exemple, actualment Sud-àfrica importa una gran quantitat d'alvocats d'Espanya, ja que es tracta d'una fruita molt popular al país. La fruita i els vegetals no paguen aranzels d'importació a Sud-àfrica des de la Unió Europea.