Oportunitats agroalimentàries a l'Àfrica, la Mediterrània i l'Orient Mitjà