Il·luminació tant per l'hàbitat com per la construcció de grans infraestructures