ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2022

Informes d'anàlisi econòmica

El Baròmetre de la innovació a Catalunya avalua l’estat de la innovació de les empreses catalanes en temps real tenint en compte el pes dels actius intangibles, el procés d’innovació i el grau de transformació digital i verda.

11/07/2023
Baròmetre de la Innovació i la transformació digital i verda a Catalunya 2022

Baròmetre de la Innovació i la transformació digital i verda a Catalunya 2022

El Baròmetre de la Innovació i la transformació verda i digital a Catalunya 2022 (document .PDF), que elabora ACCIÓ, presenta en aquesta edició noves dades sobre l’estat de la innovació de les empreses catalanes. Una de les xifres més destacades és l’activitat innovadora que han emprès. Així, l’estudi conclou que el 56,4% de les empreses catalanes de més de nou treballadors han realitzat alguna activitat innovadora el 2022, gairebé 6 punts percentuals més que l’any anterior.

Si aquesta activitat innovadora l’analitzem per trams d’edat, el Baròmetre conclou que la innovació es concentra en major mesura en les empreses emergents d’entre zero i nou anys i en les empreses de més de 40 anys.

En termes de recerca i desenvolupament, l’informe indica que el 30,7% de les empreses innovadores ha adquirit o desenvolupat R+D el 2022, respecte el 24,4% de 2021.

Un indicador que es segueix repetint any rere any, és el binomi innovació – internacionalització: Les empreses innovadores són molt més exportadores (en un 58,1%) que les no innovadores (29,5%).

Per últim, un aspecte que resulta molt rellevant en tot procés d’innovació és el factor col·laboració. El 46,6% de les empreses innovadores han col·laborat per a innovar el 2022 ja sigui amb consultors o professionals especialitzats (30,3%), proveïdors (22,2%) o centres tecnològica (19,8%).

Quines són les previsions de les empreses?

A partir de la innovació duta a terme, una de les principals conclusions de l’estudi és que gairebé un 60% de les empreses catalanes preveuen invertir en alguna activitat innovadora l’any 2023. A més, gairebé el 80% de les empreses amb R+D espera obtenir un producte o servei nou o millorat i prop d’un terç preveu implementar un nou model de negoci durant aquest any.

En termes d’impacte, més de la més de la meitat de les empreses innovadores preveuen un augment de l’eficiència (61,9%), un increment de la facturació (54,5%) i més productivitat (50,5%) pel 2023.

En què han innovat les empreses?

El teixit empresarial català ha innovat principalment en producte (gairebé el 60%) i sistemes d’informació i comunicació (50%). També destaquen les empreses que ho han fet en els processos de producció (37,2%), el desenvolupament de procés de negoci (35,1%), l’administració i gestió (28,4%), el màrqueting i les vendes (26,8%) i la logística i distribució (7,9%).

Una transformació digital i verda

El document també assenyala que el 35% de les empreses catalanes ha invertit en transformació digital el 2022, 10 punts percentuals més que l’any anterior. Les tecnologies més incorporades han estat la Internet de les Coses (14,4% d’empreses catalanes), big data (11,3%) o intel·ligència artificial (8,4%).

Per altra banda, el Baròmetre indica que el 38,8% de les empreses catalanes ha invertit en transformació verda el 2022, gairebé 7 punts més que el 2021. Destaquen les inversions en energies renovables (18,5%), l’ús de materials reciclats (14,3%) o l’adquisició d’R+D o ecodisseny (13,9%).

Consulta el Baròmetre de la innovació i la transformació verda i digital a Catalunya 2022 (document .PDF).

Per veure l’evolució de l’estat de la innovació a Catalunya, consulta les anteriors edicions del Baròmetre: