Quaderns OME 4: Exportacions i competitivitat de la indústria: anàlisi sectorial i empresarial