Automoció, alimentació i TIC, els sectors amb més oportunitats al mercat coreà