Els sectors industrials que aportin valor afegit tenen lloc a Alemanya