ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Emprendre a base d'anar deixant petjades (hídriques i de carboni)

Idees d'experts   Albert Duaigües

eFoodPrint és una empresa que ha desenvolupat un software en línia que proporciona indicadors de sostenibilitat i d'eficiència productiva en el sector agroalimentari.

Està adaptat a tot tipus de cultius i basat en els estàndards internacionals més reconeguts. L'aplicació proporciona indicadors ambientals i d'eficiència productiva (petjada hídrica, petjada de carboni, costos de producció, avaluació de la irrigació) basant-se en dades primàries i reals de les produccions alimentàries. D'una banda, l'aplicació permet informar tots els implicats en la cadena alimentària dels indicadors ambientals cada vegada més exigits i, de l'altra, permetrà als productors prendre decisions estratègiques i tàctiques per millorar la seva sostenibilitat ambiental i econòmica.

Albert Duaigües, tercer per l'esquerra, amb l'equip d'eFoodPrint

Albert Duaigües, tercer per l'esquerra, amb l'equip d'eFoodPrint

1. M’imagino que, quan intenteu explicar el vostre model de negoci, hi ha poca gent que no us pregunti què és això de les petjades hídriques i de carboni, oi? Estem prou sensibilitzats amb aquest tema?
Cada vegada hi ha més coneixement tant d’aquesta tipologia d’indicadors com de tot allò relacionat amb la sensibilització vers la sostenibilitat ambiental. Sabies que la petjada de carboni, per exemple, està directament relacionada amb el consum de proximitat, també conegut com a km 0?

2. Doncs no ho sabia. I com es coneix la petjada hídrica?
Amb les pràctiques de reg d’un productor agroalimentari. Oi que aquests conceptes són més propers al consumidor? Sens dubte, falta molta difusió i més si ens comparem amb iniciatives tant públiques com privades dels països del nord d’Europa. La part positiva és que això de les petjades és un win-win per a tots els implicats en la cadena alimentaria, començant pel productor (estalvi de recursos).

3. Quantes empreses del sector agroalimentari deixen una bona petjada?
No es tracta de si és una bona o mala petjada perquè l’entorn condiciona en bona part els resultats. L’important és el compromís de les empreses de millorar l’ús del recursos i la sostenibilitat ambiental. El primer pas és quantificar quina és la petjada que té un producte, detectar els processos crítics per poder millorar-los i establir uns objectius de reducció assolibles.

"L'important és el compromís de les empreses de millorar l’ús del recursos i la sostenibilitat ambiental"

4. Efoodprint tot just està començant i encara hi ha molt camí per recórrer. Com veieu i encareu el futur de l’empresa?
Amb molta il·lusió, sense això no ens mouríem. Tenim un focus internacional des de el primer dia i creiem que, si som hàbils i sabem centrar-nos en allò que és important, el projecte pot tenir un llarg recorregut.

5. És la vostra primera experiència emprenedora? Com us sentiu?
Tots els socis de l’empresa ja tenim experiència prèvia, però un projecte nou sempre és un repte i així l’afrontem.

6. Què és el més difícil d’emprendre un negoci com aquest?
En el nostre cas el més difícil és la comercialització i el finançament, ja que volem créixer sense finançament bancari.

7. Créixer sense finançament bancari no és gens fàcil. Quin consell donaries a una persona que vol iniciar la seva start-up?
Jo els diria que tinguin clar quina és la viabilitat econòmica del projecte i com pensen finançar-lo. Però també els recomanaria que ho facin acompanyats d’experts professionals amb experiència. Start-up Catalonia és ideal en aquest punt i, en general, per a les empreses que estan en les etapes inicials. I, finalment, que es llancin al mercat al més aviat possible per comprovar-ne l’acceptació.

8. En quina fase us trobeu vosaltres, ara?
En la fase de creixement. Ja tenim els primers clients i ara tenim el repte de créixer en l'àmbit nacional i internacional.

9. M’imagino que és més lent del que un voldria, oi?
Efectivament. A més crec que això va molt lligat amb la personalitat...

10. Què t’ha aportat emprendre a nivell personal?
Assumir el repte de liderar un projecte amb un fort lligam personal i professional. La satisfacció obtinguda és una gran recompensa quan el projecte comença a evolucionar positivament.

11. I quina ha estat la part més difícil?
Gestionar la incertesa i renunciar a oportunitats professionals que poden aparèixer treballant a d’altres empreses.