"Europa és la primera destinació de la internacionalització catalana"