L'alimentació funcional, innovació tecnològica al servei de la salut