"Londres és un centre neuràlgic per a les empreses de base tecnològica"