ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Mapa d'oportunitats a Eslovàquia i Rússia

Articles i altres publicacions

Aquest estudi analitza diversos sectors de l'economia eslovaca que ofereixen oportunitats d'inversió i exportació per a les empreses catalanes. Ofereix anàlisis quantitatives i qualitatives sobre els sectors agroalimentari i farmacèutic, així com sobre els relacionats amb els components d'automoció i el medi ambient, entre d'altres.

Mapa d'oportunitats a Eslovàquia i Rússia

Mapa d'oportunitats a Eslovàquia i Rússia

Dibuixa la situació de diferents sectors de l’economia eslovaca que poden resultar atractius per a les empreses catalanes. Ofereix informació sobre les exportacions catalanes a Eslovàquia i les importacions des d’aquest país. Identifica productes que Catalunya exporta de manera de rellevant i d’altres que no.

Ofereix dades sobre les inversions estrangeres directes catalanes a Eslovàquia. Destaca, tant pel que fa al valor de les inversions com pel pes en l’economia eslovaca, les IED en el comerç a l’engròs i la intermediació comercial de peces de vestir i calçat, en la fabricació de productes metàl·lics, en activitats jurídiques i de comptabilitat i en el transport terrestre i per canonades.

Destaca, per exemple, les exportacions catalanes de carn porcina, de fungicides, de parts i accessoris de vehicles, d’automòbils, de parts de conjunts electrònics i de càmeres de televisió, de plàstic, de parts de làmpades i tubs elèctrics incandescents, etc.