Programa LIFE, ajuts europeus per a projectes ambientals i d'energia