Suspensió temporal dels aranzels entre els Estats Units i Europa