El factor de la desmaterialització i l'estalvi en transport